Asenvågøy fyr

Fyrets beliggenhet er ca 9 km nordvest for Lysøysundet. 

 Det ble bevilget penger i Stortinget til bygging av dette fyret som stod ferdig i 1921. Dette for å sikre trafikken under storsildefisket, der størstedelen av fartøyene søkte inn til Stokksund og Lysøysundet. Flere fyrvoktere har vært stasjonert der i løpet av tiden, men 6.10.1975 ble fyret automatisert. I sommersesongen er det i perioder omvisning på fyret.

Fyret har ei unik havn, der man kan legge til uansett vær. Det er også en spesiell flora på Asen, man finner planter der som ikke finnes på fastlandet. 

Stiftelsen Frohavet har leieavtale for Asenvågøy fyr med Kystverket.  

Fyret leies ikke ut p.t. da det er litt vedlikeholdsarbeide på gang. (Kystverket) 

I helger, og i fellesferien kan det være mulig å få omvisning med guide på fyret. (Avtales på forhånd)


Naustet inneholder bord og benker.

Ta kontakt med Stiftelsen Frohavet for mer info.

Se også fler bilder fra Asenvågøy i Bildealbum.


Velkommen!